OM OSS

SWEDFRAME AB började sin historia under namnet CMG:s Trä AB vilket etablerades 1996. Det var två sjömän, Carl Michael Isaksson och Carl Gustav Johnsson med teknisk bakgrund som bestämde sig för att tillverka en professionell kilram till ett rimligt pris. Därav namnet CMG:s Trä AB som stod för Carl Michael Gustavs Trä AB

1996 – 1997

All utveckling, design och tillverkning var förlagd i Sverige under dessa år.

Kilramen tillverkades under denna period av kvistfri furu av mycket hög kvalité och dåvarande sortiment bestod av två olika kilramar.

Då både Carl Michael Isaksson och Carl Gustav Johnsson arbetade som maskinchefer på båtar som fraktade timmer mellan Estland och Sverige, uppstod intresset och möjligheterna för en etablering i Baltikum.


1998

påbörjades det hårda och i många fall dyra arbetet med att etablera sig i Estland. Både språket och Estlands bakgrund i det forna Sovjet gjorde att utvecklingen gick ganska långsamt i början.


1999 - 2000

Kilramen fortsatte att tillverkas av kvistfri furu i Estland, men tillgång och prisbild för furu förändrades snabbt till det sämre även i Estland.Snart började vi se oss om efter andra möjligheter. Vi fann då den unikt vita och fina asp som finns just i Estland. Fördelarna visade sig vara stora. Viktiga faktorer som kan nämnas är tillgång, pris, vikt, färgbeständighet, seghet såväl som mindre spill i produktionen.


2001 - 2004

Dessa år sålde vi kilramen till olika butiker i Sverige men produktionen var fortsatt låg och arbetskrävande. Samtliga moment i tillverkningen gjordes mer eller mindre med handkraft från att handrikta varje träbit för sig till att fräsa alla hörnor på kilramen. Under denna period ändrades också storlekarna och ytterligare en ny kilram såg sitt första ljus.


2005

valde vi att samarbeta med en rikstäckande återförsäljare med stort lager och många olika kunder. Spridning och efterfrågan på kilramarna ökade successivt.


2006 - 2007

blev ett år med stora investeringar i maskiner och arbetskraft i Estland. Detta för att kunna möta den alltjämt växande efterfrågan på våra kilramar i Sverige.


2008

bytte företaget namn från CMG:s Trä AB till SWEDFRAME AB.


2009

Maskinparken byggs ut ytterligare i Estland för att säkerställa produktion och leveranser.


2010

Swedframe utvecklar en ny och egen produktion med färdiguppspända kilramar som är planerad att lanseras under 2011.


2011

Swedframe kommer att aktivt verka på marknaden för att kunna ge bästa service till alla återförsäljare och kunder runt om i landet. Därigenom kan vi säkerställa att efterfrågan tillgodoses och att prisbilden på alla våra produkter hålls på en rimlig nivå.


Denna hemsida är en del av denna nya satsning och är tänkt som en hjälp och vägledning för alla kunder
.


Malmö i Januari 2011

Michael Isaksson

VD

SWEDFRAME AB