PETIT

  • Petit

  • Petit dimensioner

design

Design:
Den unika designen är skyddad i EU med RCD No. 001977414 - 0001

Material b

Materjal:
Utgångsmaterialet är kvistfri Asp som torkas ner till 6% fuktkvot. Det ger en kilram som är stark, lätt och vacker i sin naturligt ljusa färg

Tillverkning:
  • Montering

    • Fräsning av kilramen utförs så att inga spänningar uppstår vid montering. Sådana spänningar leder annars ofta till att sprickor uppstår och ramen blir instabil.

  • Precision

    • Hörngeringen sker med stor precision så att eventuell efterjustering minimeras.