GRAND

 • Grand

  Grand tillvalTillval:
  Ramen kan beställas med tvärslå, dubbel tvärslå, kryss eller dubbelt kryss vilka är infällda i ramen.

 • Grand dimensioner
  Storlekar: 40 - 400 cm / 1 cm intervall.

  TvarslomaterialeTvärslåmaterialet är 20 x 60 mm i tvärsnitt.

designDesign:
Den unika designen är skyddad i EU med RCD No. 001977414 - 0001.

MaterialMaterial:
Utgångsmaterialet är kvistfri Asp som torkas ner till 6% fuktkvot. Det ger en kilram som är stark, lätt och vacker i sin naturligt ljusa färg.

Tillverkning:
 • Montering• Fräsning av kilramen utförs så att inga spänningar uppstår vid montering. Sådana spänningar leder annars ofta till att sprickor uppstår och ramen blir instabil.

 • Precision• Hörngeringen sker med stor precision så att eventuell efterjustering minimeras.